Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe

Pán premiér, dovoľte kňazom spovedať a rozdávať Eucharistiu

 

Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe

victory

Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe

010.000
  6.699
 
6.699 have signed.

Na Slovensku dochádza k hrubému porušovaniu náboženskej slobody. Už nejde iba o zavreté kostoly od decembra 2020. V súčasnosti nie je možné podľa platných hygienických pravidiel legálne navštíviť kňaza a požiadať ho o svätú spoveď a sväté prijímanie. Rovnako nie je dovolené prísť do kostola na individuálnu modlitbu. Polícia kostoly zatvára.

Tento stav nemôžeme akceptovať a preto sa obraciame na dezignovaného premiéra Eduarda Hegera, aby urýchlene v tejto veci konal, najmä, keď sa blížia sviatky Veľkej noci.

---
Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Bc. Matúš Hagara, Campaign Manager CitizenGO Slovensko, nar. 23.9.1996
----

Viac informácií:

Zatvorené kostoly: Zvolenský sa stretol s Hegerom, bude hľadať riešenia na obnovu bohoslužieb
https://www.postoj.sk/75587/zvolensky-sa-stretol-s-hegerom-bude-hladat-riesenia-na-obnovu-bohosluzieb

Arcibiskup Zvolenský: Je to neudržateľné, pán minister, neprimerane obmedzujete náboženskú slobodu
https://dennikstandard.sk/52049/minister-heger-neprimerane-obmedzujete-nabozensku-slobodu/

Plošné zatvorenie chrámov je protiprávne. Škótsky najvyšší súd nariadil ich otvorenie
https://dennikstandard.sk/52600/plosne-zatvorenie-chramov-je-protipravne-skotsky-najvyssi-sud-nariadil-ich-otvorenie/

Anton Ziolkovský: Zákaz bohoslužieb/Hra na kresťanov v politike sa skončila
https://svetkrestanstva.postoj.sk/75383/hra-na-krestanov-v-politike-sa-skoncila

List biskupov premiérovi a členom vlády
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210216030

Ako veriaci v USA vyhrali bitku o verejné slávenie bohoslužieb
https://dennikstandard.sk/32480/ako-veriaci-v-usa-vyhrali-bitku-o-verejne-slavenie-bohosluzieb/

Anton Ziolkovský: Zákaz verejných bohoslužieb je neprimeraný, dáva zlé svedectvo o náboženskej slobode
https://dennikstandard.sk/30014/zakaz-verejnych-bohosluzieb-je-neprimerany-dava-zle-svedectvo-o-nabozenskej-slobode/

010.000
  6.699
 
6.699 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Pán premiér, dovoľte kňazom spovedať a rozdávať Eucharistiu

Vážený pán dezignovaný premiér Eduard Heger,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o umožnenie veriacim občanom SR individuálne pristupovať k sviatostiam a pomodliť sa v kostole najmä počas sviatkov Veľkej noci.

 „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4) Duchovné potreby človeka sú rovnako nevyhnutné ako tie materiálne. Človek má náboženskú dimenziu, ktorá je nemenej dôležitá ako fyzické zdravie. Pápež František nedávno zdôraznil, že „dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu."

Cirkvi sa správali voči vláde SR ústretovo a nápomocne, rešpektovali nariadenia epidemiológov, snažili sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie a dokonca sa zapojili do očkovacej kampane.

Vláda SR však úplne ignoruje duchovné potreby veriacich občanov.

V dnešnej dobe je možné ísť na nákup do preplnených supermarketov, cestovať v preplnenej MHD, ísť do záhradkárstva, stáť v nahustenom rade na testovanie, či ísť rekreačne do prírody, no veriaci legálne nemôžu navštíviť kostol a pomodliť sa, ani im kňaz nemôže udeliť sviatosti. Pastoračné aktivity cirkví sú v podstate úplne zakázané.

Veriaci sú ochotní znášať v snahe o ochranu verejného zdravia nevyhnutné obmedzenia, no súčasné hygienické opatrenia sú nespravodlivé, diskriminačné a neproporčné. Na Slovensku dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody. Toto nemôžeme tolerovať.

Preto Vás žiadame, aby ste umožnili veriacim občanom SR individuálne pristupovať k sviatostiam a pomodliť sa v kostole.  

S pozdravom
[Vaše meno/Vaše jméno]

Pán premiér, dovoľte kňazom spovedať a rozdávať Eucharistiu

Vážený pán dezignovaný premiér Eduard Heger,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o umožnenie veriacim občanom SR individuálne pristupovať k sviatostiam a pomodliť sa v kostole najmä počas sviatkov Veľkej noci.

 „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4) Duchovné potreby človeka sú rovnako nevyhnutné ako tie materiálne. Človek má náboženskú dimenziu, ktorá je nemenej dôležitá ako fyzické zdravie. Pápež František nedávno zdôraznil, že „dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu."

Cirkvi sa správali voči vláde SR ústretovo a nápomocne, rešpektovali nariadenia epidemiológov, snažili sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie a dokonca sa zapojili do očkovacej kampane.

Vláda SR však úplne ignoruje duchovné potreby veriacich občanov.

V dnešnej dobe je možné ísť na nákup do preplnených supermarketov, cestovať v preplnenej MHD, ísť do záhradkárstva, stáť v nahustenom rade na testovanie, či ísť rekreačne do prírody, no veriaci legálne nemôžu navštíviť kostol a pomodliť sa, ani im kňaz nemôže udeliť sviatosti. Pastoračné aktivity cirkví sú v podstate úplne zakázané.

Veriaci sú ochotní znášať v snahe o ochranu verejného zdravia nevyhnutné obmedzenia, no súčasné hygienické opatrenia sú nespravodlivé, diskriminačné a neproporčné. Na Slovensku dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody. Toto nemôžeme tolerovať.

Preto Vás žiadame, aby ste umožnili veriacim občanom SR individuálne pristupovať k sviatostiam a pomodliť sa v kostole.  

S pozdravom
[Vaše meno/Vaše jméno]