Ambasádor EP pre LGTB sa vysmieva Panne Márii

Ambasádor Európskeho parlamentu pre LGBT sa vysmieva kresťanom a prezlieka sa za Pannu Máriu

 

Ambasádor EP pre LGTB sa vysmieva Panne Márii

Ambasádor EP pre LGTB sa vysmieva Panne Márii

0200.000
  181.370
 
181.370 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Tento rok v advente pobúrilo európsku verejnosť hanebné zobrazenie Svätej rodiny a Panny Márie.

Riccardo Simonetti, LGBT aktivista spolupracujúci s Európskym parlamentom, pózoval na obálke nemeckého časopisu ako transgenderová bradatá Panna Mária s dieťaťom Ježišom na kolenách.

Na inej fotografii drží dieťa s iným mužom oblečeným v ružovej tunike, ktorý zrejme predstavuje svätého Jozefa.

Zjavnú urážku kresťanov zavŕšil Simonetti vyhlásením: "Ak bola Mária panna, ktorá mala dieťa bez pohlavného styku, rovnako ľahko si môžeme predstaviť osobu, ktorá sa nestotožňuje so svojím pohlavím."

Simonetti sa nielen obliekol do rúcha, v ktorom urobil z Matky Božej karikatúru, on sa nehanbil v už zmienenom časopise propagovať film Benedetta, ktorý zobrazuje lesbické mníšky v pornografických scénach a zo sošky Panny Márie sa stáva vibrátor.

Riccardo Simonetti sa opakovane predstavuje ako ambasádor dobrej vôle Európskeho parlamentu pre LGBT komunitu.

Tlačové oddelenie Európskeho parlamentu medzitým informovalo zainteresovaných novinárov, že EP nemá žiadnych ambasádorov dobrej vôle, takže Simonetti ani nemá oficiálnu pozíciu. Zároveň priznali, že s aktivistom spolupracujú v určitých témach s cieľom šíriť posolstvá a obsah, ktoré sú pre EP dôležité.Po jeho urážlivom a výsmešnom vyjadrení sa EP od Simonettiho otvorene nedištancoval a ticho ho podporil.

Ako vidíte, niektorí majú eminentný záujem vymazať kresťanské hodnoty v Európskej únii.

Nedávno maltská členka Európskej komisie Helena Dalli rozposlala pracovný dokument, podľa ktorého by všetci zamestnanci Komisie museli povinne vydávať neutrálne vyhlásenia a vyhýbať sa pojmu Vianoce.

Napríklad namiesto pojmu "vianočná dovolenka" by bol pre zamestnancov rozsiahleho byrokratického inštitucionálneho systému povinný termín "zimná dovolenka". Dalli musela návrh stiahnuť (prispel k tomu aj tlak zo strany pápeža Františka a Svätej Stolice) a prisľúbila, že ho so svojimi zamestnancami prepracuje.

Pápež František po vypuknutí kauzy opakovane vyzval Európsku úniu, aby sa vrátila k snu svojich otcov zakladateľov, a varoval predtým, aby sa európska spolupráca stala dejiskom ideologickej kolonizácie.

Sme znepokojení, keď vidíme ako Európska únia smeruje k úplnému popretiu základov európskej civilizácie, a vyzývame popredných európskych činiteľov, aby sa dištancovali od Simonettiho aktivít a ukončili spoluprácu s týmto LGBT aktivistom. Chceme, aby Európa zostala miestom, kde je rešpektované a obnovované naše historické dedičstvo vrátane kresťanskej viery a kultúry.

Chceme Európu, v ktorej nebude módne vysmievať sa kresťanom, zosmiešňovať ich vieru a ponižovať ich symboly.

Žiadajte spolu s nami, aby sa vedúci predstavitelia Európskeho parlamentu vrátane predsedu Davida Sassoliho dištancovali od vyjadrení Riccarda Simonettiho, ktoré urážajú kresťanov!

Viac informácií:

Riccardo Simonetti: "Tolerantným a otvoreným sa človek nerodí, musí sa to naučiť (Siegessäule):

https://www.siegessaeule.de/magazin/riccardo-simonetti-du-wirst-nicht-tolerant-und-offen-geboren-du-muss-es-erst-lernen/

0200.000
  181.370
 
181.370 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odvolajte ambasádora EÚ pre LGBT za jeho zosmiešňovanie Panny Márie

Vážený pán David Sassoli, predseda Európskeho parlamentu,

influencer Riccardo Simonetti, samozvaný LGBT ambasádor, s ktorým spolupracuje Európsky parlament, sa objavil na obálke nemeckého časopisu oblečený ako bradatá Panna Mária s hračkárskou bábikou.

Väčšinu Európanov, ktorí sa považujú za kresťanov, influencer na začiatku cirkevného roka, v predvečer jedného z našich najväčších kresťanských sviatkov, pohoršil a urazil. Toto už viac nebudeme tolerovať!

Vyzývame Európsky parlament, aby sa verejne dištancoval od urážky desiatok miliónov kresťanov a pozastavil všetku oficiálnu a polooficiálnu spoluprácu s Riccardom Simonettim!

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odvolajte ambasádora EÚ pre LGBT za jeho zosmiešňovanie Panny Márie

Vážený pán David Sassoli, predseda Európskeho parlamentu,

influencer Riccardo Simonetti, samozvaný LGBT ambasádor, s ktorým spolupracuje Európsky parlament, sa objavil na obálke nemeckého časopisu oblečený ako bradatá Panna Mária s hračkárskou bábikou.

Väčšinu Európanov, ktorí sa považujú za kresťanov, influencer na začiatku cirkevného roka, v predvečer jedného z našich najväčších kresťanských sviatkov, pohoršil a urazil. Toto už viac nebudeme tolerovať!

Vyzývame Európsky parlament, aby sa verejne dištancoval od urážky desiatok miliónov kresťanov a pozastavil všetku oficiálnu a polooficiálnu spoluprácu s Riccardom Simonettim!

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]