Náboženská sloboda v Indii - neobmedzujte prácu sestier Matky Terezy!

Petícia indickému ministrovi vnútra Amitovi Shahovi

 

Náboženská sloboda v Indii - neobmedzujte prácu sestier Matky Terezy!

victory

Náboženská sloboda v Indii - neobmedzujte prácu sestier Matky Terezy!

050.000
  33.352
 
33.352 have signed.

Indická vláda sa rozhodla masívne brániť a obmedzovať činnosť Misionárok lásky (sestry Matky Terezy). Predovšetkým zakázala organizácii prijímať finančné prostriedky zo zahraničia.

Milosrdné sestry pomáhajú najmenej 22 000 obzvlášť chudobným ľuďom v núdzi v rôznych inštitúciách v Indii. Táto práca je financovaná a možná vďaka darom, najmä z Európy, ale jej pokračovanie je teraz v obrovskom ohrození.

V pondelok 27. decembra indické ministerstvo vnútra oznámilo, že odmietlo obnoviť licenciu Kongregácii Misionárok lásky na ďalšie prijímanie zahraničných finančných prostriedkov podľa zákona o regulácii zahraničných príspevkov.

Hoci sa objavili fámy, že vláda zmrazila účty náboženskej komunity, podľa vládnej správy to bola samotná komunita, ktorá požiadala Národnú banku o zmrazenie účtov, kým sa situácia nevyrieši.

Teoreticky ide o administratívnu záležitosť, v skutočnosti však vláda týždeň pred schválením zákona proti príchodu zahraničných finančných prostriedkov kritizovala kongregáciu za údajnú podporu konverzií, čo Milosrdné sestry, ktoré sa venujú službe "najchudobnejším z chudobných", popierajú.

Vyzvite, prosím, indického ministra vnútra Amita Shaha, aby okamžite odvolal príkazy svojho ministerstva a umožnil sestrám Matky Terezy naďalej prijímať dary a pokračovať v ich práci v službe najchudobnejším!

Viac informácií:

Radikálni hinduisti v Indii spustili vlnu násilia voči kresťanom. Aj vďaka zákonu proti konverziám

https://dennikstandard.sk/152445/radikalni-hinduisti-v-indii-spustili-vlnu-nasilia-voci-krestanom-aj-vdaka-zakonu-proti-konverziam/

Sestry Matky Terezy: V Indii zmrazili bankové účty Misionárok lásky a preverujú ich aktivity

https://www.postoj.sk/95670/v-indii-zmrazili-bankove-ucty-misionarok-lasky-a-preveruju-ich-aktivity

Sestry Matky Terezy: V Kalkate chýba sestrám chlieb, pečivo, čaj či vajíčka, jedlo dávajú na prídel
https://svetkrestanstva.postoj.sk/96201/v-kalkate-chyba-sestram-chlieb-pecivo-caj-ci-vajicka-jedlo-davaju-na-pridel

Misionárky lásky v Indii rozdávajú potraviny na prídel po tom, čo vláda zablokovala zahraničné fondy
https://www.catholicnewsagency.com/news/250015/in-india-missionaries-of-charity-ration-food-after-government-blocks-foreign-funds

Schválil Matúš Hagara

050.000
  33.352
 
33.352 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Náboženská sloboda v Indii - neobmedzujte prácu sestier Matky Terezy!

Vážený pán minister vnútra Amit Shah,

so znepokojením som sa dozvedel, že Misionárky lásky (sestry Matky Terezy) dostali zákaz prijímať dary zo zahraničia, čo výrazne obmedzí ich činnosť.

Hoci sestry neuviedli dôvody tohto tvrdého rozhodnutia, je známe, že pred niekoľkými dňami ich Vaša vláda obvinila z prozelytizmu, čo sestry popreli, pretože vždy pomáhali najchudobnejším z chudobných bez toho, aby spochybňovali svoju náboženskú prax a bez toho, aby od niekoho niečo žiadali alebo očakávali.

Vaše rozhodnutie ohrozuje činnosť sestier a charitatívnu pomoc, ktorú poskytujú desiatkam tisícom ľudí.

Preto Vás žiadam, aby ste okamžite zrušili obmedzenia, ktorým sestry čelia a dovolili im slobodne naďalej pomáhať tým najodkázanejším.

S pozdravom

---

To the attention of the Ministry of the Interior

I read with concern that the Sisters of Charity have been banned from receiving funds from abroad, seriously hindering their work.

Although they do not specify the reasons for this decision, a few days before their decision, your government had censured the alleged proselytizing spirit of the Congregation, something the sisters have denied because they have always helped the poorest of the poor without questioning their religious practice and without demanding or expecting anything from anyone.

Your decision puts at risk the activity of the sisters and the help of thousands of people.

I, therefore, ask you to lift their restrictions immediately so that they can continue to help those most in need.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Náboženská sloboda v Indii - neobmedzujte prácu sestier Matky Terezy!

Vážený pán minister vnútra Amit Shah,

so znepokojením som sa dozvedel, že Misionárky lásky (sestry Matky Terezy) dostali zákaz prijímať dary zo zahraničia, čo výrazne obmedzí ich činnosť.

Hoci sestry neuviedli dôvody tohto tvrdého rozhodnutia, je známe, že pred niekoľkými dňami ich Vaša vláda obvinila z prozelytizmu, čo sestry popreli, pretože vždy pomáhali najchudobnejším z chudobných bez toho, aby spochybňovali svoju náboženskú prax a bez toho, aby od niekoho niečo žiadali alebo očakávali.

Vaše rozhodnutie ohrozuje činnosť sestier a charitatívnu pomoc, ktorú poskytujú desiatkam tisícom ľudí.

Preto Vás žiadam, aby ste okamžite zrušili obmedzenia, ktorým sestry čelia a dovolili im slobodne naďalej pomáhať tým najodkázanejším.

S pozdravom

---

To the attention of the Ministry of the Interior

I read with concern that the Sisters of Charity have been banned from receiving funds from abroad, seriously hindering their work.

Although they do not specify the reasons for this decision, a few days before their decision, your government had censured the alleged proselytizing spirit of the Congregation, something the sisters have denied because they have always helped the poorest of the poor without questioning their religious practice and without demanding or expecting anything from anyone.

Your decision puts at risk the activity of the sisters and the help of thousands of people.

I, therefore, ask you to lift their restrictions immediately so that they can continue to help those most in need.

[Vaše meno/Vaše jméno]