Nehanbime sa za kríž!

Petícia pre Európsky parlament

 

Nehanbime sa za kríž!

Nehanbime sa za kríž!

050.000
  23.599
 
23.599 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí  pod vedením Annaleny Baerbockovej (Strana Zelených) dalo pred samitom G7 odstrániť z münsterskej radnice kríž zo 16. storočia.

Toto rozhodnutie vyvoláva odpor nielen medzi kresťanmi v Nemecku, ale šokuje aj ľudí dobrej vôle v celej Európe.

Ministerstvo zahraničných vecí sa vyhlo priamej odpovedi, prečo odstránilo symbol kresťanstva. Podľa ich tvrdenia ministerka o rozhodnutí nevedela, ale zároveň rozhodnutie nebolo nikým odvolané, ani sa od neho nik nedištancoval, neospravedlnili sa zaň a nikto za to vlastne nenesie zodpovednosť.  

Ide o závažný a zbytočný prejav autocenzúry, ktorý dokazuje, že sa hanbíme za kríž, za kresťanstvo, za samotného Krista.

V súvislosti s týmto prípadom si môžeme pripomenúť slová otca spoluzakladateľa európskeho projektu,Roberta Schumana, ktorý povedal: "Demokracia buď bude kresťanská, alebo nebude. Protikresťanská demokracia bude karikatúrou, ktorá sa zvrhne buď na tyraniu, alebo na anarchiu." Snívajúci o zjednotenej Európe, nemecko-francúzsky kresťanskodemokratický politik narodený v Luxemburgu, mal pravdu...

V našej petícii žiadame poslancov Európskeho parlamentu, aby sa postavili za kríž a kresťanské hodnoty, na ktorých vyrástla naša civilizácia, a odmietli všetky protikresťanské prejavy vyskytujúce sa v Európe! 

Pripojte sa, prosím, k našej výzve! 

Zdroje:

Nemecké ministerstvo zahraničia dalo z rokovacej siene odstrániť kríž

https://www.postoj.sk/117993/nemecke-ministerstvo-zahranicia-nechalo-z-rokovacej-siene-odstranit-kriz?page=8

 

050.000
  23.599
 
23.599 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Nehanbime sa za kríž!

Vážení predsedovia frakcií Európskeho parlamentu, 

vyjadrujeme protest v súvislosti s rozhodnutím nemeckého ministerstva zahraničných vecí odstrániť starobylý kríž z mierovej sály historickej radnice v Münsteri počas trvania samitu G7. 

Kríž je symbolom kresťanských koreňov Európy. Každý čin, ktorým sa odstráni tento symbol, taký dôležitý pre Európu a kresťanov, znamená odlúčenie od koreňov, ktoré tvoria základ nášho kontinentu a našej civilizácie.

Takmer sedemdesiat rokov staré slová otca zakladateľa Európskej únie Roberta Schumanna platia aj dnes: "Demokracia buď bude kresťanská, alebo nebude. Protikresťanská demokracia bude karikatúrou, ktorá sa zvrhne buď na tyraniu, alebo na anarchiu." 

Preto žiadame Európsky parlament, aby v tejto veci konal, postavil sa za kresťanské korene Európy, odmietol cenzúru kresťanských symbolov a všetkých protikresťanských prejavov, ktoré sa v Európe vyskytujú!

[Vaše meno/Vaše jméno]

Nehanbime sa za kríž!

Vážení predsedovia frakcií Európskeho parlamentu, 

vyjadrujeme protest v súvislosti s rozhodnutím nemeckého ministerstva zahraničných vecí odstrániť starobylý kríž z mierovej sály historickej radnice v Münsteri počas trvania samitu G7. 

Kríž je symbolom kresťanských koreňov Európy. Každý čin, ktorým sa odstráni tento symbol, taký dôležitý pre Európu a kresťanov, znamená odlúčenie od koreňov, ktoré tvoria základ nášho kontinentu a našej civilizácie.

Takmer sedemdesiat rokov staré slová otca zakladateľa Európskej únie Roberta Schumanna platia aj dnes: "Demokracia buď bude kresťanská, alebo nebude. Protikresťanská demokracia bude karikatúrou, ktorá sa zvrhne buď na tyraniu, alebo na anarchiu." 

Preto žiadame Európsky parlament, aby v tejto veci konal, postavil sa za kresťanské korene Európy, odmietol cenzúru kresťanských symbolov a všetkých protikresťanských prejavov, ktoré sa v Európe vyskytujú!

[Vaše meno/Vaše jméno]