Výzva vláde Slovenskej republiky, aby bránila náboženskú slobodu pred LGBTI agendou

U.S. Government

 

Výzva vláde Slovenskej republiky, aby bránila náboženskú slobodu pred LGBTI agendou

Výzva vláde Slovenskej republiky, aby bránila náboženskú slobodu pred LGBTI agendou

0500.000
  221.277
 
221.277 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Naše právo vyjadrovať kresťanskú vieru je ohrozené.

Kresťania sú šikanovaní za to, že sa stavajú proti LGBTI alebo trans ideológii, sú obmedzovaní sociálnymi sieťami alebo im dokonca zabraňujú vstupovať do sexuálnej výchovy, ktorú ich deti dostávajú v školách.

Odpor voči vyučovaniu radikálnej rodovej ideológie robí z človeka terč. Takýto ľudia sú označovaní za netolerantných alebo extrémistov. Čo je ešte horšie, zvyšuje sa aj riziko potenciálnych právnych následkov - finančných sankcií alebo dokonca odňatia slobody.

53. správa Rady OSN pre ľudské práva tvrdí, že kresťanská viera porušuje práva LGBTI, a preto navrhuje, aby krajiny v tejto oblasti začali zasahovať do náboženských záležitostí. 

CitizenGO odvážne poukazuje na nebezpečenstvo tohto návrhu pre všetkých kresťanov a naše kampane na Slovensku a po celom svete doteraz získali viac ako pol milióna podpisov proti tejto iniciatíve.

Vláda Slovenskej republiky nám však zatiaľ neodpovedala.

Toto mlčanie je znepokojujúce, pretože počet zákonov a politík, ktoré potláčajú hlas kresťanov v Európe a po celom svete narastá.

Od júnového predstavenia v Rade OSN pre ľudské práva dosiahla táto kontroverzná správa alarmujúci pokrok, za ktorým stojí silná LGBT lobby. Jej dôsledky sú jasne viditeľné v prebiehajúcom konflikte medzi právom na vyjadrenie svojho náboženského presvedčenia kresťanov a LGBTI agendou.

Príkladom je pozastavenie členstva v konzervatívnej strane regionálnemu politikovi Lawalovi Kingovi v Spojenom kráľovstve za to, že vyjadril svoje náboženské presvedčenie na túto tému či prebiehajúci súdny proces s poslankyňou Pävi Räsänen vo Fínsku za verejnú citáciu biblického verša.

V Kanade, podobne ako v mnohých iných krajinách, sa kresťanskí rodičia búria proti sexualizácii svojich detí v školách, ktorá sa deje s podporou vlády. Nie je náhoda, že táto sexuálna výchova kopíruje požiadavky LGBTI a trans lobby.

Naši kolegovia v Spojenom kráľovstve a Nemecku, Caroline Farrow a Eduard Prols, už tiež zažívajú dôsledky zákonov zvýhodňujúcich LGBTI a trans skupiny.

Nejde o ojedinelé prípady, ale o rastúci trend. Sloboda prejavu - ak je v zhode s kresťanskou vierou - sa mení na zločin a označuje sa za nenávistný prejav.

Alarmujúce je, že správa OSN sa rýchlo stáva nástrojom LGBT lobby na potláčanie a trestanie kresťanov za vyjadrenie ich presvedčenia.

Je nevyhnutné, aby sme sa postavili proti tomuto návrhu skôr, než sa jeho dôsledky stanú nezvratnými.

Žiadajte, aby vám slovenské zákony umožnili slobodne praktizovať a vyjadrovať svoje kresťanské presvedčenie. 

Nesmieme dovoliť, aby nám radikálna LGBTI agenda zabránila verejne vyznávať našu vieru.

Podpíšte petíciu vyzývajúcu vládu Slovenskej republiky, aby odmietla správu OSN a zaujala jasné stanovisko na ochranu kresťanskej viery a slobody slova.

Podpísaním tejto petície sa pripojíte k zápasu za zachovanie našich základných práv a náboženských slobôd. 

Spoločne musíme vyslať jasný signál, že naša viera a hodnoty, ktoré vyznávame si zaslúžia ochranu.

Podpisom tejto petície to však nekončí - potrebujeme Vašu pomoc pri šírení týchto informácií a oslovovaní ďalších podporovateľov. Zdieľajte túto petíciu so svojimi priateľmi, rodinou a komunitou a povzbuďte ich, aby sa k nám v tejto dôležitej veci pridali. 

Spoločne môžeme uspieť a ochrániť náboženskú slobodu pre súčasné aj budúce generácie.

Pridajte sa k nám ešte dnes a postavme sa spoločne za našu náboženskú slobodu a kresťanské hodnoty vo verejnom priestore.


0500.000
  221.277
 
221.277 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Postavíte sa za náboženskú slobodu kresťanov ohrozenú LGBTI agendou?

Vážený pán premiér vlády Slovenskej republiky,

Vážený minister zahraničných vecí Slovenskej republiky,

Pripájam svoj podpis k státisícom občanov, vyjadrujúcim hlboké znepokojenie nad návrhom Rady OSN pre ľudské práva začleniť LGBTI štandardy do praktizovania náboženského života.

Nedávne pozastavenie členstva regionálnemu politikovi Lawalovi Kingovi z konzervatívnej strany v Spojenom kráľovstve a prebiehajúci súdny proces s poslankyňou a bývalou ministerkou Pävi Räsänen vo Fínsku sú jasnou ukážkou hroziaceho nebezpečenstva, ktoré táto správa predstavuje. 

Nejde o ojedinelé prípady, ale o znepokojujúci trend podporovaný silnou LGBTI a trans lobby.

Proti tejto správe OSN sa svojím podpisom postavilo už viac ako 500 000 občanov z rôznych krajín medzinárodného spoločenstva. O tejto správe sme vládu SR už raz informovali a preto opätovne prosíme o Vaše jasné stanovisko.

Potrebujeme vedieť, kde v tejto dôležitej veci vláda SR stojí.

Budete chrániť slobodu slova, náboženskú slobodu a práva kresťanov na Slovensku alebo sa postavíte na stranu správy OSN, ktorá zasahuje do nášho základného práva vyjadrovať a praktizovať našu vieru?

Potrebujeme Vašu jasnú odpoveď. Naliehavo Vás preto žiadame, aby ste tento škodlivý návrh zamietli. 

Občania Slovenska si zaslúžia istotu, že ich náboženská sloboda a kresťanské presvedčenie nebudú ohrozené medzinárodnými LGBTI logistickými skupinami.

S prosbou o rýchlu odpoveď


[Vaše meno/Vaše jméno]

Postavíte sa za náboženskú slobodu kresťanov ohrozenú LGBTI agendou?

Vážený pán premiér vlády Slovenskej republiky,

Vážený minister zahraničných vecí Slovenskej republiky,

Pripájam svoj podpis k státisícom občanov, vyjadrujúcim hlboké znepokojenie nad návrhom Rady OSN pre ľudské práva začleniť LGBTI štandardy do praktizovania náboženského života.

Nedávne pozastavenie členstva regionálnemu politikovi Lawalovi Kingovi z konzervatívnej strany v Spojenom kráľovstve a prebiehajúci súdny proces s poslankyňou a bývalou ministerkou Pävi Räsänen vo Fínsku sú jasnou ukážkou hroziaceho nebezpečenstva, ktoré táto správa predstavuje. 

Nejde o ojedinelé prípady, ale o znepokojujúci trend podporovaný silnou LGBTI a trans lobby.

Proti tejto správe OSN sa svojím podpisom postavilo už viac ako 500 000 občanov z rôznych krajín medzinárodného spoločenstva. O tejto správe sme vládu SR už raz informovali a preto opätovne prosíme o Vaše jasné stanovisko.

Potrebujeme vedieť, kde v tejto dôležitej veci vláda SR stojí.

Budete chrániť slobodu slova, náboženskú slobodu a práva kresťanov na Slovensku alebo sa postavíte na stranu správy OSN, ktorá zasahuje do nášho základného práva vyjadrovať a praktizovať našu vieru?

Potrebujeme Vašu jasnú odpoveď. Naliehavo Vás preto žiadame, aby ste tento škodlivý návrh zamietli. 

Občania Slovenska si zaslúžia istotu, že ich náboženská sloboda a kresťanské presvedčenie nebudú ohrozené medzinárodnými LGBTI logistickými skupinami.

S prosbou o rýchlu odpoveď


[Vaše meno/Vaše jméno]