Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva

Adresát petície: Name

 

Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva

020.000
  17.786
 
17.786 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 20.000 podpisov.

Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva

 

Atualizácia 23.3.2018:

 

Pre zmenu rozhodnutí už niet času, nádej však celkom nezhasla. Nádej nám dáva aj záverečná časť listu pani ministerky ...... "Ministerstvo školstva bude následne v rámci odvolacieho konania v predmetnej veci postupovať v súlade s citovaným zákonom tak, že bude brať na zreteľ rovnocenné postavenie všetkých osemročných gymnázií v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa."

 

Stane sa tak? Opraví nová vláda ako prvé túto chybu v rozhodovaní OÚ BA? ...... Nevieme, čakáme na to. Neváhajte a príďte nás podporiť svojou účasťou na oslave 30. výročia SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE, a to najmä 24.3.2018 o 15,30 h na Hv.námestí v Bratislave


Atualizácia 6.2.2018:

Na naše žiadosti nám zatiaľ nikto neodpovedá. Čakáme na výsledky práce poslancov, ktorí to v zmysle vyjadrenia ministrov majú dať do "súladu". Uvidíme s čím. Nižšie ponúkame slová Edith Steinovej, filozofky, a to najmä pre ľudí, ktorí nás nie celkom chápu. Hľadanie pravdy je vlastne vzdelávanie sa, a teda UČIACE SA SLOVENSKO je len podmnožinou, a zároveň súčasťou celosvetového vzdelávania:

"Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice Cirkvi. Boh je Pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie." (Sv.Edith Stein) 

 

Aktualizácia 24.1.2018: 

Žiadosť na ministerstvá a OÚ sme za nás rodičov ako aj za Vás narastujúci počet signatárov zaslali už teraz a to z dôvodu, že rozhodnutia o otváraní tried je nutné vydať do konca januára.

Ďakujeme Vám za podporu. Všetkým, ktorí ste tak urobili, ktorí tak urobíte. Ďakujeme však všetkým ľuďom, ktorí chcú byť súčasťou moderného, prosperujúceho, vzájomne rešpektujúceho sa UČIACEHO SLOVENSKA."


Pred Vianocami v roku 2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, zasielal zriaďovateľom škôl vo svojej územnej pôsobnosti rozhodnutia o otvorení tried s určením počtu žiakov prvého ročníka osemročného štúdia gymnázia na budúci školský rok.

Kým pri 18 štátnych osemročných gymnáziách rozhodli iba o miernom znížení nových žiakov (zo 765 na 572), pri 6 cirkevných gymnáziách rozhodli o drastickom znížení  (z 212 žiakov na 26) a povolili otvoriť 1. ročník len jednému cirkevnému gymnáziu. Pri 6 súkromných gymnáziách bolo zníženie počtu žiakov menšie (zo 118 na 52 žiakov).

Takéto rozhodnutia považujeme za prekvapivé, nespravodlivé a diskriminačné.

Okresný úrad, odbor školstva, má určité kritériá, na základe ktorých rozhoduje o počte žiakov na školách, jedným zo základných kritérií je kvalita. V hodnotení a v rebríčkoch INEKO sa však v rôznych oblastiach cirkevné gymnáziá umiestnili na popredných miestach.

Ďalším z kritérií, podľa ktorých rozhodovali okresné úrady, bola nezamestnanosť absolventov. Avšak kým nulovú nezamestnanosť absolventov štátnych gymnázií dosiahlo iba jedno, nulovú nezamestnanosť absolventov cirkevných gymnázií dosiahlo až 50 percent týchto gymnázií.

V Bratislave však už v budúcom školskom roku 1. ročník osemročného gymnázia otvorí len jediná cirkevná škola, konkrétne Gymnázium Matky Alexie. Zvyšných päť cirkevných škôl musí s osemročným gymnáziom postupne skončiť. Veriaci rodičia v Bratislave majú na výber pre svoje dieťa už len jednu triedu na cirkevnej škole s počtom žiakov 26, oproti 174 v minulom roku.

Žiadame preto Okresný úrad, aby prehodnotil svoje rozhodnutie o počte prvých tried, ktoré je možné otvoriť v školskom roku 2018/2019 na cirkevných osemročných gymnáziách.

Za rodičov detí:

Peter Bilik, predseda OZ VINCETINUM
Michal Bača, predseda OZ LASALLIAN
Martin Babík, zástupca rodičov v školskej rade Spojenej školy de La Salle

Bližšie informácie:

https://www.postoj.sk/29893/stat-si-nasiel-ciel-osemrocne-cirkevne-gymnazia


+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Adresát petície: Name

Vážená pani ministerka školstva, Martina Lubyová, 
vážený pán minister vnútra, Robert Kaliňák,
vážený pán prednosta Okresného úradu Bratislava, pán JUDr. Maroš Karšňák,

sme veľmi rozhorčení rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru školstva,  v dôsledku ktorého cirkevné školy prídu v školskom roku 2018/2019 o takmer 88 % žiakov na osemročných gymnáziách, pričom súkromné prídu o takmer 59 % a štátne len o 25,6 %. Takéto zníženie nie je ničím podložené a neúmerne postihuje práve cirkevné školstvo.

Žiadame Ministerstvo školstva a Ministerstvo vnútra, aby zabezpečili  prehodnotenie rozhodnutí o počte prvých tried, ktoré je možné otvoriť v šk.roku 2018/2019 na osemročných gymnáziách. V zmene rozhodnutí zároveň uplatniť rešpektovanie zásady nediskriminácie medzi cirkevnými a verejnými zriaďovateľmi a transparentnosť v určovaní počtov tried a žiakov 1. ročníkov osemročných gymnázií.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva

Podpísať petíciu teraz!

020.000
  17.786
 
17.786 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 20.000 podpisov.