Áno futbalu, nie politike

Petícia Medzinárodnej futbalovej asociácii FIFA

 

Áno futbalu, nie politike

Áno futbalu, nie politike

0200.000
  163.449
 
163.449 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

V medzinárodných futbalových zápasoch profesionálne tímy viacerých krajín (USA, Írsko a ďalšie) požadovali od svojich hráčov, aby na svojich dresoch nosili dúhové prvky - ako symbol stotožnenia sa s LGBT agendou.

Anglicko žiadalo hráčov, aby na svojich kopačkách nosili šnúrky vo farbách LGBT dúhy. Niektoré tímy žiadali od kapitánov, aby nosili dúhové pásky. Iní umiestnili dúhovú vlajku priamo na ihrisko.

Pravidlá hry Medzinárodného výboru pre pravidlá (The International Football Association Board - IFAB) však uvádzajú, že „Na výstroji hráčov nesmú byť žiadne politické, náboženské alebo osobné heslá, odkazy alebo zobrazenia" (pravidlo 4.5), a to zahŕňa zákaz akéhokoľvek „politického alebo porovnateľného symbolu“ (článok 8.3).

 LGBT dúha je jasne politickým symbolom, a aj v tom prípade by Medzinárodná futbalová federácia - FIFA mala dodržiavať svoje vlastné pravidlá.

Nie každý súhlasí s požiadavkami LGBT aktivistov. Hráči, ktorí odmietli nosiť symboly LGBT lobby v medzinárodnom a ligovom zápase, boli napádaní a teraz im hrozí, že budú znevýhodňovaní, a utrpí tým ich ďalšia kariéra.

V júni 2017 mala kresťanská futbalová hráčka Jaelene Hinkleová hrať v ženskom národnom tíme Spojených štátov, avšak pod podmienkou, že na svojom drese bude mať dúhový symbol na znak podpory LGBTQ. Keď odmietla dúhový dres, pretože sa ako kresťanka nestotožňovala s požiadavkami LGBTQ, nemohla hrať v tíme.

Hráči by však nesmú byť kádrovaní podľa ich politických alebo náboženských názorov. FIFA a IFAB sú zodpovedné za to, aby zabezpečili, že hráči budú posudzovaní podľa ich futbalových schopností. Od nikoho by sa nemalo vyžadovať, aby nosil politický symbol, s ktorým nesúhlasí.

Nikto by nemal byť vylúčený z futbalu len preto, že nesúhlasí s agendou LGBT. FIFA a IFAB musia zaručiť, že všetci hráči budú vítaní.

FIFA v minulosti dohliadala na dodržiavania zásady nepoužívania politických symbolov:

- V roku 2016 FIFA uložila Írskej futbalovej asociácii pokutu za nosenie dresu s textom pripomínajúcim sté výročie Veľkonočného povstania v roku 1916.

- V roku 2017 FIFA vydala upozornenie Argentíne pre „kapitánsku pásku so symbolom“.

- V roku 2018 anglická futbalová asociácia uložila manažérovi Manchester City F.C, Pepovi Guardiolovi pokutu za porušenie zákazu politických symbolov, pretože nosením žltej stuhy upozorňoval na katalánskych separatistov.

FIFA musí dôsledne presadzovať zákaz nosenia politických symbolov počas zápasov a zabrániť tímom, aby umiestňovali politické správy alebo symboly, a to aj v prípade LGBT symbolov na výstroji hráčov alebo na ihrisku. Naše odporúčania pre FIFA sú:

- Pokutovať tímy, ktoré porušujú pravidlo 4.5 umiestňovaním politických symbolov ako je LGBT dúha na akúkoľvek časť výstroja hráčov alebo na kapitánsku pásku.

- Podporovať spravodlivosť a inkluzivitu všetkých hráčov. Nevylučovať nikoho na základe politických alebo náboženských názorov.

Viac sa o petícii dozviete tu: https://www.letallplay.org

Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
0200.000
  163.449
 
163.449 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

ÁNO futbalu, NIE politike

FIFA Chairman: Gianni Infantino

For information: The International Football Council (IFAB) and the FIFA Disciplinary Committee

Please, make football an area free of all political symbols. They may not be part of the player's equipment or equipment on the field or stadium.

In such cases, the regulations state clearly: "The equipment must not contain any political, religious or personal passwords, statements or images." (Law 04.5)

Political symbols and slogans are controversial and divisive. They should not be part of the world of football. 

According to the 2019 Let All Play report , "FIFA is required to ensure that players are judged based on their soccer skills, not political views or religious beliefs." 
No one should be forced to wear a symbol or slogan they disagree with. 
I want football to be a sport that is friendly to everyone.

Please, comply with fair play rules. 
Please, consistently enforce the ban on any "political, religious or personal slogans, statements or images." 
The pitch is a place to play football, not a place for political games. 

We want to support our teams, not watch football being used in political struggle. 

Everyone who loves football must say clearly: NO for politics, YES for football!


[Vaše meno/Vaše jméno]

ÁNO futbalu, NIE politike

FIFA Chairman: Gianni Infantino

For information: The International Football Council (IFAB) and the FIFA Disciplinary Committee

Please, make football an area free of all political symbols. They may not be part of the player's equipment or equipment on the field or stadium.

In such cases, the regulations state clearly: "The equipment must not contain any political, religious or personal passwords, statements or images." (Law 04.5)

Political symbols and slogans are controversial and divisive. They should not be part of the world of football. 

According to the 2019 Let All Play report , "FIFA is required to ensure that players are judged based on their soccer skills, not political views or religious beliefs." 
No one should be forced to wear a symbol or slogan they disagree with. 
I want football to be a sport that is friendly to everyone.

Please, comply with fair play rules. 
Please, consistently enforce the ban on any "political, religious or personal slogans, statements or images." 
The pitch is a place to play football, not a place for political games. 

We want to support our teams, not watch football being used in political struggle. 

Everyone who loves football must say clearly: NO for politics, YES for football!


[Vaše meno/Vaše jméno]