Otvorený list poslancom NR SR: Umožnite obciam regulovať hazard

Otvorený list poslancom NR SR: Dovoľte obciam regulovať hazard

 

Otvorený list poslancom NR SR: Umožnite obciam regulovať hazard

Otvorený list poslancom NR SR: Umožnite obciam regulovať hazard

010.000
  7.320
 
7.320 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Milí priatelia,
 

pred 2 mesiacmi viac ako 5000 z Vás podpísalo Hromadnú pripomienku k Zákonu č. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, ktorú pripravila Slovenská spoločnosť pre rodinu (SSR) a ďalšie organizácie. Zástupcovia verejnosti boli v nadväznosti na to pozvaní na pracovné stretnutie na Ministerstvo financií.

 

Žiaľ, okrem malého ústupku (nahlasovanie patologických hráčov do registra bude v kompetencii lekára, nie príbuzného), ktorý však tiež vojde do platnosti až v roku 2019, nám Ministerstvo neakceptovalo žiadnu pripomienku. A o najdôležitejšom bode - zrušenie povinnej petície 30 % obyvateľov, bez ktorej obec nemôže rozhodnúť o regulácii hazardu - rezort financií nechcel ani počuť.
 

O to väčšie bolo naše rozhorčenie, keď sme zistili, že návrh zákona, ktorý teraz v parlamente prichádza do 1. čítania, nieže nevyhovel vôli občanov, ale v úplnom rozpore s ich deklarovanými záujmami prišiel so zmenou, ktorá reguláciu hazardu v obci ešte viac sťaží. Chce totiž zaviesť podmienku, aby okrem spomínanej petície obec spolu s políciou dokazovala, že sa opakovane a preukázateľne narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.
 

Takáto vágna formulácia bude mať za následok množstvo súdnych sporov s prevádzkovateľmi hazardných hier, ktoré sa môžu ťahať roky… Nie je tiež jasné, čo sa stane s doterajšími petíciami, o ktorých ešte obecné zastupiteľstvá nerozhodli.
 

Nič však ešte nie je stratené, lebo zákon ešte nie je schválený. Je však potrebné adresovať poslancom NR SR žiadosť, aby zákon zmenili a prihliadli na záujmy občanov.
 

Žiadajme zrušenie petície ako zákonnej podmienky na prijatie všeobecného záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území obce. Občania v mnohých mestách a obciach Slovenska už jasne deklarovali svoj postoj k hazardu. Navyše tu nejde o žiadnu novinku, pretože takto postupovali samosprávy aj pred štyrmi rokmi.

Zároveň by sa takto jednoducho a zákonne vyriešil problém so stratenými hárkami v Bratislave.

Prosím, apelujte spolu s nami na poslancov SR a dôrazne ich žiadajme, aby rešpektovali záujmy svojich voličov!

Pri každom stlačení tlačidla podpísať, odošleme vo Vašom mene poslancom SR email so žiadosťou o zrušenie absurdnej povinnosti predložiť petíciu 30 % obyvateľov, bez ktorej obecní poslanci, ktorých si legitímne zvolili, nemôžu rozhodovať o regulácii hazardu na ich území.

Otvorený list iniciovali:

  • Slovenská spoločnosť pre rodinu
  • Fórum kresťanských inštitúcií
  • Fórum pre verejné otázky
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska

 


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

010.000
  7.320
 
7.320 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Otvorený list poslancom NR SR: Umožnite obciam regulovať hazard

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

hazardné hry už spôsobili množstvo ľudských a rodinných tragédi. Prosím umožnite obciam efektívne regulovať hazard na svojom území!

Na októbrovej schôdzi NR SR budete rozhodovať o novele Zákona o hazardných hrách. Vítam, že Ministerstvo financií SR chce zaviesť register vylúčených osôb, aj stiahnuť hracie automaty len do herní. Zaráža ma však pokus pridať ďalšiu prekážku pre prijatie VZN, ktorým by obec regulovala hazard na svojom území. Požiadavka, aby obec v spolupráci s políciou dokazovala, že sa opakovane a preukázateľne v obci porušuje verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier je vágna a ťažko realizovateľná.

Desaťtisíce občanov v mnohých mestách a obciach Slovenska petíciami už jasne vyjadrili svoj postoj k hazardu. Nedávno bolo prijaté VZN v Ružomberku. Len v Bratislave sa pod petíciu proti hazardu podpísalo viac ako 130 tisíc voličov.
 

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

nenúťte obce zbierať petície o tom, čo je nám všetkým jasné. Všeobecné záväzné nariadenie o hazarde je jediné, ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúca petícia. Zrušte, prosím, túto absurdnú podmienku a umožnite obecným a mestským poslancom slobodne rozhodovať o tom, čo je pre ich mesto či obec najlepšie.

Zároveň Vám dávam do pozornosti hromadnú pripomienku Slovenskej spoločnosti pre rodinu  a ďalších organizácií k predmetnému zákonu. Verím, že si jednotlivé body osvojíte a predložíte ako pozmeňovacie návrhy.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Otvorený list poslancom NR SR: Umožnite obciam regulovať hazard

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

hazardné hry už spôsobili množstvo ľudských a rodinných tragédi. Prosím umožnite obciam efektívne regulovať hazard na svojom území!

Na októbrovej schôdzi NR SR budete rozhodovať o novele Zákona o hazardných hrách. Vítam, že Ministerstvo financií SR chce zaviesť register vylúčených osôb, aj stiahnuť hracie automaty len do herní. Zaráža ma však pokus pridať ďalšiu prekážku pre prijatie VZN, ktorým by obec regulovala hazard na svojom území. Požiadavka, aby obec v spolupráci s políciou dokazovala, že sa opakovane a preukázateľne v obci porušuje verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier je vágna a ťažko realizovateľná.

Desaťtisíce občanov v mnohých mestách a obciach Slovenska petíciami už jasne vyjadrili svoj postoj k hazardu. Nedávno bolo prijaté VZN v Ružomberku. Len v Bratislave sa pod petíciu proti hazardu podpísalo viac ako 130 tisíc voličov.
 

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

nenúťte obce zbierať petície o tom, čo je nám všetkým jasné. Všeobecné záväzné nariadenie o hazarde je jediné, ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúca petícia. Zrušte, prosím, túto absurdnú podmienku a umožnite obecným a mestským poslancom slobodne rozhodovať o tom, čo je pre ich mesto či obec najlepšie.

Zároveň Vám dávam do pozornosti hromadnú pripomienku Slovenskej spoločnosti pre rodinu  a ďalších organizácií k predmetnému zákonu. Verím, že si jednotlivé body osvojíte a predložíte ako pozmeňovacie návrhy.

[Vaše meno/Vaše jméno]