OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

Petition to: Delegations at the Commission on the Status of Women

 

OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

victory
0200.000
  139.030
 
139.030 people have signed.

OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

Aktualizované 30. marca 2017: V pôvodnom návrhu EÚ, ktorý podporovalo aj Slovensko (!), bola požiadavka "komplexnej sexuálnej výchovy". Niekomu to znie možno nevinne, ale pod týmto krycím názvom organizácie ako WHO a UNESCO presadzujú vulgárnu a agresívnu sexualizáciu detí (viď napr. v angličtine na s.47 tu alebo na s. 38 tu).  
 
Zo záverečnej správy bola však požiadavka takejto sexuálnej výchovy úplne vypustená presne ako sme požadovali. Takisto sa do správy nedostali nebezpečné formulácie o sexuálnej orientácii a gender identite, ani ustanovenia, ktoré chceli z potratov spraviť ľudské právo. Sme veľmi radi, že sa nám spoločnými silami podarilo odstrániť najspornejšie tvrdenia zo záverečnej správy a naopak pribudlo viacero hodnotných príspevkov, ktoré stoja na strane dievčat a žien. 
(Kolegyňa Magdalena Korekwa z Poľska, ktorá sa za CitizenGO zúčastnila stretnutia v OSN, tesne pred odovzdaním petície.)
 
Takýto výsledok je veľkým úspechom a výrazný obrat k lepšiemu oproti posledným zasadnutiam Komisie pre postavenie žien OSN je zjavný. Smutné je však to, že žiadna z krajín EU sa otvorene nevyjadrila za naše požiadavky. Pro-rodinné a pro-life hodnoty podporovali skôr delegácie z Afrických a Arabských krajín, z Ruskej federácie, USA a z Vatikánu. Znamená to, že my tu v Európe, máme pred sebou ešte veľa práce!
  

13. marca 2017 - 193 členských štátov OSN pred pár dňami vyslalo svoje delegácie, aby sa v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 13. do 24.marca zúčastnili na šesťdesiatom prvom zasadnutí Komisie o postavení žien.

Hlavný dôraz by mala Komisia klásť na nájdenie riešení na odstránenie chudoby a hladu, zlepšenie zdravotníctva a školstva, produkciu čistej vody. Toto všetko sú totiž oblasti, ktoré je potrebné s najvyššou prioritou vyriešiť, aby sa život žien a dievčat v menej rozvinutých krajinách zlepšil.

Ale...

Koalícia národov, sa snaží túto dôležitú konferenciu zneužiť na to, aby presadili svoju agendu: aby sa peniaze daňových poplatníkov v ešte väčšej miere využívali na potraty, bezplatnú antikoncepciu, komplexnú sexuálnu výchovu, a aby sa sexuálna orientácia a rodová identita považovali za ľudské práva.

Tieto návrhy podporuje komplet celá Europska Únia, a teda, žiaľ, aj Slovensko!

Podľa našich informácii slovenskú delegáciu oficiálne zastupuje p. Peter Šelepec, na sprievodnom podujatí v rámci zasadnutia tejto Komisie bude Ministerstvo zahraničných vecí SR zastupovať p. Oľga Pietruchová. 

CitizenGO tam má svoje oficiálne zastúpenie, aby čelilo všetkým zvráteným agendám, ktoré ohrozujú toto šesťdesiate prvé zasadnutie Komisie o postavení žien v Organizácii Spojených národov.

Môžete Vás poprosiť o podporu, aby náš hlas na 61. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien znel s čo najväčšou silou?

Ak áno, podpíšte, prosím, petíciu adresovanú Vašej delegácii OSN, ktorá sa zúčastní Komisie pre postavenie žien, ktorá požaduje, aby odstránené požiadavky škodlivej agendy ako podporuja potratov, pre mladistvé dievčatá dokonca bez potreby súhlasu rodičov.

Namiesto toho, požadujeme, aby boli podporované riešenie, ktoré ženy a dievčatá v mnohých národoch nevyhnutne potrebujú: výživu, čistú vodu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.

Súvisiace zdroje:

https://c-fam.org/friday_fax/un-tries-fast-track-lgbt-acceptance-abortio...

http://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/989-un...

https://www.dpmc.gov.au/resource-centre/office-women/csw61-draft-agreed-...

+ Letter to:

Táto petícia je...

Víťazstvo!

Nepodporujeme potraty a sexualizáciu detí

Vážené dámy, vážení páni,

chceme Vás požiadať, aby ste na 61. zasadnutí Komisie pre postavenie žien OSN podporovali iniciatívy zamerané na vzdelanie, sprístupnenie pitnej vody, odstránenie hladu a chudoby a zdravotnú starostlivosť pre všetky ženy a dievčatá.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste zo záverečnej správy odstránili všetky odkazy na potraty, gender idenditu a liberálnu sexuálnu výchovu (pre deti od útleho veku), nakoľko tieto úpravy stoja v príkrom rozpore s potrebami a záujmami dievčat a žien. 

Ženy a dievčatá zo všetkých krajín sveta Vám budú vďačné!

[Vaše meno/Vaše jméno]

OSN, nepodporuj potraty a sexualizáciu detí

Podpísať petíciu teraz!

0200.000
  139.030
 
139.030 people have signed.