Mŕtve telá treba pochovať – výzva prokuratúre a polícii konať a školám, aby radšej použili moderné IT technológie

Adresát petície: Prokuratúra a polícia SR a školy v SR

 

Mŕtve telá treba pochovať – výzva prokuratúre a polícii konať a školám, aby radšej použili moderné IT technológie

Mŕtve telá treba pochovať – výzva prokuratúre a polícii konať a školám, aby radšej použili moderné IT technológie

05.000
  3.532
 
3.532 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Aktualizácia 11. októbra 2017

Napriek tomu že výstava "Body the Exhibition" nebola zakázaná, Rada pre reklamu uznala, že porušuje Etický kódex reklamnej praxe a vyzvala k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. Viac info tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/body-the-exhibition 


Výstava mŕtvych ľudských tiel – vyzývame prokuratúru a políciu, aby zabezpečili dodržiavanie zákonov SR a vyzývame školy, aby namiesto návštev výstavy siahli po moderných technológiách 21. storočia

Výstava mŕtvych ľudských tiel, ktoré sú zbavené svojej identity a ľudskosti a sú pred očami verejnosti nainštalované až v bizarných polohách, porušuje zákony Slovenskej republiky, je neetická, a preto by mala byť zrušená a telá pochované. Aj vzhľadom na dôvodné podozrenia z toho, že telá pochádzajú od čínskych väzňov svedomia, ktorí boli nepohodlní režimu v Číne, je návšteva tejto výstavy nehumánna a neprijateľná. Výstavu odmietli lekári, bioetici, novinári, komentátori, biskupi, lekárska komora, politici a strany ako aj aktivisti.

Vyzývame preto

  • prokuratúru a políciu SR, aby čo najskôr konali a zabezpečili dodržiavanie zákonov SR pochovaním mŕtvych tiel, nakoľko existuje podozrenie zo spáchania trestných činov hanobenia mŕtveho (§ 366 Trestného zákona) a neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a nezákonnej sterilizácie (§ 160 Trestného zákona), 
  • riaditeľov a učiteľov škôl, aby namiesto návštev tejto výstavy používali so žiakmi moderné IT technológie, ktoré sú verejne dostupné aj vďaka šikovným slovenským medikom a IT špecialistom a podporovali tak slovenské talenty namiesto neetického biznisu, silne podozrivého z porušovania ľudských práv v Číne. 

Fascinácia smrťou nesmie posúvať naše hranice od úcty k človeku a jeho dôstojnosti. Okrem neetického a nehumánneho rozmeru tejto výstavy, ako aj porušovania zákonov SR, je dôležité spomenúť aj porušovanie medzinárodného záväzku SR - Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (vyhlásený v zbierke zákonov 40/2000 Z. z.), ktorý v čl. 21 hovorí: „Ľudské telo a jeho časti ako také nesmú byť predmetom finančného prospechu.“ Keďže vystavovatelia vyberajú nemalé vstupné, tento Dohovor jasne porušujú.

Ako uvádza výzva Slovenskej asociácie Falun Gong a ďalších organizácií, „Existujú vážne obavy, že vystavované telá patrili osobám, ktoré čelia v Číne prenasledovaniu - disidentom, politickým väzňom, praktizujúcim Falun Gongu a ďalším zraniteľným skupinám.“ „Jeden z vyšetrovateľov D. Matas vo svojej výpovedi pred kongresom USA uviedol, že „existujú presvedčivé dôkazy, že praktizujúci Falun Gongu sú zabíjaní jednak kvôli plastinácii a kvôli odberom orgánov. Dôkazy podporujúce jeden z týchto zločinov sú zároveň dôkazmi pre druhý zločin.“„Plastinácia odráža priamu, rozšírenú a verejne viditeľnú skutočnosť o zločinoch, ktoré nám zabíjanie nevinných pre ich orgány nemôže dať.“

Obraciame sa na tomto mieste aj na riaditeľov, učiteľov škôl ako aj všetkých, ktorí sa o výstavu zaujímajú z edukatívnych dôvodov, a žiadame ich, aby namiesto návštevy tejto drahej výstavy siahli po moderných technológiách, ktoré etickým spôsobom umožňujú žiakom študovať ľudské telo. Jedným z nich je napríklad projekt virtuálnej reality Human Anatomy VR (MUDr. Tomáš BRNGÁL, VIRTUAL MEDICINE), ktorý má úspech už v 140 krajinách sveta a môžeme byť naň právom hrdí (viď nižšie).

Ako občania Slovenskej republiky a predstavitelia mimovládnych organizácií žiadame dodržiavanie zákonov SR, rešpektovanie dôstojnosti človeka a ľudského tela, úctu k človeku a dodržiavanie ľudských práv pre všetkých ľudí.

Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Asociácia za život a rodinu,
Ing. Marek Tatarko, Slovenská Asociácia Falun Gong
PharmDr. ThLic Mária Raučinová, PhD., Fórum života,
Mgr. Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.,
Ing. Tomáš Kuzár, PhD, Fórum kresťanských Inštitúcií,
Mgr. Juraj KRÁLIK, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
Ing. Marián Čaučík, eRko - Dobrá novina
Ing Marek Michalčík, Kanet, n.o., Národný pochod za život

Výpoveď Davida Matasa na vypočutí vo výbore pre zahraničné vzťahy, snemovňa reprezentantov USA, 23. júna 2016
Human Anatomy VR - video 1 a video 2 

Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
05.000
  3.532
 
3.532 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: Prokuratúra a polícia SR a školy v SR

Výstava mŕtvych ľudských tiel, ktoré sú zbavené svojej identity a ľudskosti a sú pred očami verejnosti nainštalované až v bizarných polohách, porušuje zákony Slovenskej republiky, je neetická, a preto by mala byť zrušená a telá pochované. Aj vzhľadom na dôvodné podozrenia z toho, že telá pochádzajú od čínskych väzňov svedomia, ktorí boli nepohodlní režimu v Číne, je návšteva tejto výstavy nehumánna a neprijateľná. Výstavu odmietli lekári, bioetici, novinári, komentátori, biskupi, lekárska komora, politici a strany ako aj aktivisti. Ako občan Slovenskej republiky pridávam svoj hlas za ľudskú dôstojnosť a vyzývam

  • prokuratúru a políciu SR, aby čo najskôr konali a zabezpečili dodržiavanie zákonov SR pochovaním mŕtvych tiel, nakoľko existuje podozrenie zo spáchania trestných činov hanobenia mŕtveho (§ 366 Trestného zákona) a neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a nezákonnej sterilizácie (§ 160 Trestného zákona), 
  • riaditeľov a učiteľov škôl v SR, aby namiesto návštev tejto výstavy používali so žiakmi moderné IT technológie, ktoré sú verejne dostupné aj vďaka šikovným slovenským medikom a IT špecialistom a podporovali tak slovenské talenty namiesto neetického biznisu, silne podozrivého z porušovania ľudských práv v Číne. 

Ako občan Slovenskej republiky žiadam dodržiavanie zákonov SR, rešpektovanie dôstojnosti človeka a ľudského tela, úctu k človeku a dodržiavanie ľudských práv pre všetkých ľudí.


[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: Prokuratúra a polícia SR a školy v SR

Výstava mŕtvych ľudských tiel, ktoré sú zbavené svojej identity a ľudskosti a sú pred očami verejnosti nainštalované až v bizarných polohách, porušuje zákony Slovenskej republiky, je neetická, a preto by mala byť zrušená a telá pochované. Aj vzhľadom na dôvodné podozrenia z toho, že telá pochádzajú od čínskych väzňov svedomia, ktorí boli nepohodlní režimu v Číne, je návšteva tejto výstavy nehumánna a neprijateľná. Výstavu odmietli lekári, bioetici, novinári, komentátori, biskupi, lekárska komora, politici a strany ako aj aktivisti. Ako občan Slovenskej republiky pridávam svoj hlas za ľudskú dôstojnosť a vyzývam

  • prokuratúru a políciu SR, aby čo najskôr konali a zabezpečili dodržiavanie zákonov SR pochovaním mŕtvych tiel, nakoľko existuje podozrenie zo spáchania trestných činov hanobenia mŕtveho (§ 366 Trestného zákona) a neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a nezákonnej sterilizácie (§ 160 Trestného zákona), 
  • riaditeľov a učiteľov škôl v SR, aby namiesto návštev tejto výstavy používali so žiakmi moderné IT technológie, ktoré sú verejne dostupné aj vďaka šikovným slovenským medikom a IT špecialistom a podporovali tak slovenské talenty namiesto neetického biznisu, silne podozrivého z porušovania ľudských práv v Číne. 

Ako občan Slovenskej republiky žiadam dodržiavanie zákonov SR, rešpektovanie dôstojnosti človeka a ľudského tela, úctu k človeku a dodržiavanie ľudských práv pre všetkých ľudí.


[Vaše meno/Vaše jméno]