Podrobný návod ako vytvoriť petíciu

Podrobný návod ako vytvoriť petíciu

Ak vytvárate petíciu prvý krát a chcete si byť istý, že to urobíte najlepšie ako sa dá, čítajte ďalej.

Na ceste k úspechu petície vás čakajú tieto 3 základné kroky:

 1. Vytvorte petíciu
 2. Propagujte petíciu
 3. Vykonajte opatrenia na zlepšenie výsledkov petície

Vytvorte petíciu

Samotnú petíciu vytvoríte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť petíciu. Pred jej vypísaním je dôležité, aby ste si odpovedali na tieto otázky:

1. krok: Stanovenie cieľa

 • Čo chcete dosiahnuť (zmeniť)? Je to reálne?
 • Kto má kompetenciu urobiť/zmeniť to, o čo žiadam. Tento človek bude adresát Vašej petície.
 • Máte emailovú adresu adresáta? Ak áno, prispeje to k úspechu petície.
 • Pre koho je táto téma dôležitá? Komu, okrem Vás, na tejto téme záleží tak veľmi, že by vás určite podporil? Viete nájsť dostatočné množstvo ľudí, ktorí budú ochotní podporiť a šíriť vašu petíciu?
 • Máte potrebné informácie o predmete vašej petície a jej adresátovi? Dodá to vašej petícii punc konzistentnosti a dôslednosti.
 • Napíšte krátky text pre adresáta petície, v ktorej stručne vysvetlíte predmet vašej petície a čo presne od neho žiadate. Buďte struční a konkrétni
 
Keď ste si zodpovedali vyššie uvedené otázky, teraz jednoducho vyplňte formulár „Vytvoriť petíciu“.
 
 1. Komu chcete adresovať vašu požiadavku?
  Meno adresáta, t.j. osoby, ktorá má kompetenciu vyhovieť vašej petícii.
   
 2. Čo žiadate od adresáta petície?
  Vaša požiadavka je zároveň názvom vašej petície. Tento názov je prvá vec, ktorú uvidia ľudia, ktorí prídu s vašou petíciou do kontaktu. Buďte presní, konkrétni a vecní. Názov by nemal presiahnuť 100 znakov.
   
 3. Prečo je to dôležité?
  Pamätajte, že k tomu, aby ste dosiahli svoj cieľ, potrebujete získať podporu ďalších ľudí. Povedzte im, prečo je vaša požiadavka dôležitá pre vás a prečo by na nej malo záležať im. Vložte do toho svoje srdce a emócie.
 
Viac informácií o tom ako vytvoriť dobrú petíciu nájdete tu.
Dobre si skontrolujte váš text a kliknite na tlačidlo:
 

 

Keď kliknite na „Vytvor moju petíciu“, je potrebné uviesť vaše osobné údaje: meno, priezvisko, emailovú adresu a heslo.
Ak ste už zaregistrovaní, stačí sa prihlásiť pomocou užívateľského mena a hesla.

Blahoželáme! Vaša petícia bola vytvorená!

Teraz ju môžete zdieľať. (Prejsť na Návod na propagáciu petície)

AKO VYTVORIŤ DOBRÚ PETÍCIU

Ako si dobre stanoviť cieľ

Vašou úlohou nie je sťažovať sa, vysmievať sa, niečo vyčítať danej osobe alebo inštitúcii. Na to petícia neslúži. Vaším cieľom je niečo zmeniť alebo podporiť.
Je dôležité sa pýtať: Čo chcem dosiahnuť?
Žiadajte niečo, čo je realizovateľné, čo je možné zmeniť. Musíte nájsť dosiahnuteľný cieľ, t.j. aby vec, ktorú chcete zmeniť, bolo možné zmeniť, alebo aby záležitosť, ktorú chcete podporiť bolo možné dosiahnuť.
Žiaľ, jednou petíciou nie je možné ukončiť vojnu, hlad vo svete, choroby, potraty, útoky na slobodu vierovyznania, alebo prirodzenú rodinu. Čo však určite môžete urobiť je, že navrhnete aktivity alebo konkrétne iniciatívy, ktoré by mohli zlepšiť aktuálny stav vecí.
Môžete požiadať (a dosiahnuť), aby zástupca vášho mesta/štátu prestal ponúkať finančnú pomoc potratovej klinike vo vašom meste; môžete požiadať (a dosiahnuť), aby bola vo vašom meste odstránená výstava, ktorá sa vysmieva náboženskému presvedčeniu; môžete požiadať (a dosiahnuť), aby bola poskytnutá konkrétna pomoc miestnemu združeniu pre podporu matkám vo vašom rodnom meste...
Môžete požiadať (a dosiahnuť) veľa ozajstných a konkrétnych vecí.

Ako nájsť vhodného adresáta petície

Komu zašlem moju petíciu? Kto má kompetencie vyhovieť mojej požiadavke? Vyberte si toho správneho adresáta.
Adresát (jednotlivec), ktorému zasielate svoju petíciu musí byť človek, ktorý môže zrealizovať požadovanú zmenu, musí mať právomoc, vplyv, alebo prostriedky, aby jej mohol vyhovieť.
Ak máte dobrý a realizovateľný cieľ, ale nesprávneho adresáta (nemá kompetencie, záujem zmeniť čo požadujete), Vaša petícia sa minie s účinkom. Napr. prezidenta asi nebude trápiť, že vaše občianske združenie nedostalo od mesta príspevok na miestny Útulok pre matky s deťmi. Avšak starosta, ktorý spravil toto (zlé) rozhodnutie, má motiváciu (vyhovieť svojim voličom, ak ich je veľa) aj právomoc ho zmeniť.
Petíciu adresujte konkrétnej osobe, s uvedením mena a priezviska. Aj keď žiadate nejakú zmenu od firmy, inštitúcie alebo vlády. Koniec koncov je to vždy konkrétny človek, ktorý v danej organizácii o záležitosti rozhoduje. Ozajstný človek s menom a priezviskom. Preto neadresujte svoju petíciu prezidentovi Spojených štátov, ale priamo prezidentovi Barackovi Obamovi. Neposielajte petíciu riaditeľovi firmy, ale pánovi Jánovi Novákovi, riaditeľovi firmy. Adresát sa bude cítiť priamo oslovený.
Ako vzbudiť záujem o vašu petíciu
Záleží na tom, čo chcete vašou petíciou zmeniť, aj niekomu inému? Čo urobiť, aby ste vzbudili záujem aj ďalších ľudí?
Petícia samotná musí zaujímať viacerých ľudí, inak nebude fungovať. Ak požiadate o zmenu hodín na plavárni vo vašom bytovom komplexe, je malá šanca na úspech.
Akokoľvek je predmet petície pre vás dôležitý, musíte sa uistiť, či je rovnako dôležitý aj pre ostatných. Nezabúdajte, že to, že vy viete o téme petície veľa, neznamená, že to vedia aj ostatní, a že zdieľajú vaše nadšenie.
Rozpovedzte od srdca váš príbeh. Píšte prirodzene a úprimne, akoby ste rozprávali niečo dôležité svojmu priateľovi, od ktorého očakávate podporu. Zreteľne poukážte na negatíva súčasného stavu, a aké to bude mať pozitíva, keď vaša petícia bude úspešná.
Urgentnosť. Veci, ktoré nás trápia a znepokojujú, veci, ktoré naozaj chceme zmeniť, nemôžu počkať. Zdôraznite naliehavosť vašej záležitosti v petícii.
Buďte struční. Používajte krátke vety. Používajte emócie a prídavné mená, ale nepreháňajte to. Prečo je dôležitý príspevok mesta pre Útulok pre matky s deťmi? Pretože ich budú musieť vyhodiť na ulicu... Pretože tehotné ženy budú musieť podstúpiť strašnú bolesť potratu, keď budú ponechané bez opory...

Zistite si emailovú adresa adresáta kampane. Ak osoba, ktorej chcete adresovať petíciu nemá verejnú emailovú adresu, určite má asistentku alebo sekretárku s funkčnou emailovou adresou, prípadne môže mať kanceláriu s uvedenou kontaktnou emailovou adresou.
Ak ste už všetko vyskúšali a stále neviete nájsť správny email, ešte vždy je tu možnosť stiahnuť si podpisovú listinu so všetkými podpismi, vytlačiť ju a osobne ju doručiť na adresu príjemcu.

Zistite o vašej téme čo najviac. Za vašou petíciou sú konkrétne príbehy ľudí, ktorých sa vaša žiadosť dotýka. Zozbierajte (rozumné) množstvo informácií o danej téme. Je rozdiel či poviete, že ak príspevok pre matky v núdzi nebude obnovený, budete mať menej klientiek, alebo keď poviete, že 400 matiek zváži potrat, pretože sa im nedostane adekvátna podpora počas tehotenstva. Čím viac informácií, tým lepšie.

Text vašej petície
(Túto časť formulára môžete upraviť po kliknutí na tlačidlo „Upraviť“, po vytvorení petície.)

Toto je text, ktorý osobne adresujete príjemcovi vašej petície a požiadate ho o jeho sústredenú pozornosť. Ak si dáte záležať na jeho príprave, výrazne to prispeje k úspechu petície.
Tento text je jadrom vašej petície. Ostatné texty sú iba doplňujúce.

Je nanajvýš dôležité, aby bol text napísaný zdvorilo. Mali by ste tiež zvážiť formálnejší jazyk a podporiť vašu petíciu kľúčovými argumentmi.

Ako možnú osnovu vášho textu môžete zvážiť tieto body:
Vysvetlenie. Vašu žiadosť formulujte priamo, jasne a objektívne a použite informácie, ktoré ste zozbierali počas vášho výskumu.
Žiadosť. Buďte špecifický a jasne uveďte detaily: Požiadajte adresáta petície, aby urobil niečo konkrétne.
Výhody. Vysvetlite aké výhody vyplynú pre všetkých (a teda aj pre adresáta petície) z toho, keď sa vašej žiadosti vyhovie. Apelujte na jeho sociálne cítenie, na sľuby voličom a na všetko, čo mu ako politikovi prinesie uznanie. Ak je adresátom riaditeľ firmy, hovorte o uspokojovaní potrieb ich klientov atď.
Nevýhody. Ak vašej petícii nebude vyhovené, bude to mať pre všetkých neblahé dôsledky. Postupujte podobne ako v bode vyššie, ale hovorte o nevýhodách.
Urgentnosť. Zdôraznite, že vaša petícia je naliehavá. Ak existuje problém, potreba, vyžaduje si urgentné riešenie... Požiadajte adresáta, aby konal ihneď, navrhnite mu konečný termín.
Záver. Buďte priateľský. Napríklad by ste mohli adresátovi petície vopred poďakovať za jeho ochotu a čas zvážiť vašu požiadavku, a tiež za jej pozitívne posúdenie.

Úprava petície
Vytvorili ste petíciu. Možno ste ju už dokonca začali rozosielať. Stále ju však môžete vylepšovať, aktualizovať, dopĺňať či meniť.

Ako na to? Pomocou mena a hesla sa prihlásite do CitizenGO. V pravom hornom rohu obrazovky uvidíte svoje prihlasovacie meno. Keď prejdete myšou po svojom mene, rozbalí sa vám menu s niekoľkými možnosťami. Kliknite na "moje petície" a budete presmerovaný na stránku, kde budú uvedené všetky vaše prebiehajúce petície. Kliknutím si zvoľte, ktorú petíciu chcete upraviť, a medzi sivými záložkami nad zoznamom petícii kliknite na záložku „Upraviť.“

Emailová adresa adresáta petície
Kedykoľvek niekto podpíše vašu petíciu, jej adresát v tej minúte dostane email. Je to veľmi osobné.
Je možné, že keď ste vytvárali petíciu, ešte ste nepoznali emailovú adresu adresáta. Ak ste ju medzičasom zistili, môžete ju doplniť do petície.

Text vašej petície
Tu zadajte text vašej petície, ktorý ste napísali. Tento text dostane adresát vašej petície pri každom podpísaní petície (za predpokladu, že ste vyplnili jeho e-mailovú adresu).
Uistite sa, že:

 1. ste jasne popísali problém, situáciu, ktorú chcete zmeniť,
 2. vyzývate adresáta, aby konal a venoval sa vašej petícií (jasne mu vysvetlite čo chcete aby urobil).

Pamätajte, že adresát môže (ale nemusí) vedieť o vašom probléme. Pozorne si skontrolujte váš text a uistite sa, že je stručný, že ste použili krátke vety a že ste použili emócie a prídavné mená, ale zároveň ste nevyvíjali nátlak.

Dôležité. Po dokončení úprav na vašej petícií nezabudnite kliknúť na toto červené tlačidlo, aby sa vám uložili zmeny.

 

Teraz je všetko pripravené, takže je ten správny čas spropagovať vašu petíciu: Návod na propagáciu petície.