Podarilo sa! MŠ vyňalo knihu Sekerou a nožom od P. Pišťanka a D. Taragela z povinnej literatúry!

Petícia adresovaná Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Podarilo sa! MŠ vyňalo knihu Sekerou a nožom od P. Pišťanka a D. Taragela z povinnej literatúry!

victory

Podarilo sa! MŠ vyňalo knihu Sekerou a nožom od P. Pišťanka a D. Taragela z povinnej literatúry!

020.000
  12.884
 
12.884 have signed.

Podarilo sa! 

Ministerstvo školstva na svojej stránke informovalo, že vyňalo knihu Sekerou a nožom z autorského pera Petra Pišťanka a Dušana Taragela z povinnej literatúry!

Odborná komisia na ministerstve najprv rozhodla, že kniha ostane súčasťou povinnej literatúry. Minister školstva Peter Plavčan však v máji uviedol, že sa naňho obrátilo veľa ľudí, ktorí nie sú spokojní s niektorými publikáciami v zozname, a preto sa rozhodol komisiu zvolať opäť.

V stanovisku ministerstva sa uvádza, že po zvážení všetkých didaktických a pedagogicko-psychologických možností využitia diela vo výchovno-vzdelávacom procese a v snahe nepolarizovať ďalej učiteľskú verejnosť, ktorá nejednotne pristupovala k zaradeniu knihy do zoznamu autorov a štandardizovaných literárnych diel, v záujme širšieho spoločenského konsenzu, Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru prijala rozhodnutie vyňať predmetné dielo z tohto zoznamu."

Angažovať sa oplatí!

AKTUALIZOVANÉ 15.9.2016 Milí priatelia,

knihu P. Pišťanka – D. Taragela: „Sekerou a nožom“ považujeme za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy a texty urážajúce ľudskú dôstojnosť. Povinná skúsenosť a „zážitok“ so životným štýlom prezentovaným v tejto knihe je v príkrom rozpore s humanitnými a odbornými princípmi zodpovedného a cieľavedomého vzdelávania a výchovy; principiálny nesúlad je aj s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, ktorý sa má okrem iného „podieľať na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka“.

Študenti stredných škôl sú generácia, ktorej bude patriť budúcnosť slovenského národa, za jej kvalitu spoluzodpovedajú naše školy. Úlohou školy nie je sprostredkovať  žiakom nekritickú skúsenosť s úplne všetkým, čo existuje a nie všetko, čo v slobodnej spoločnosti existuje, má rovnakú hodnotu a zaslúži si rovnakú pozornosť. Výchovnovzdelávací proces nie je pasívnym opisom sveta, ale cieľavedomou edukáciou detí a mládeže. Výber prostriedkov a učebných obsahov slúži vyvážene dvom účelom: pravdivému spoznávaniu sveta a kultivovaniu osobnosti mladého človeka.

Podľa predsedu Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny PhDr. Jána Papugu, PhD. „škola ako inštitúcia by nemala devalvovať kultúrnosť žiakov takýmito textami bez ohľadu na to, ako sa mladí ľudia správajú reálne v živote alebo na to, či majú prístup k „ostrejším“ textom. Škola nie je inštitúcia masmediálneho charakteru, ktorá by si mala získavať pozornosť žiakov za každú cenu - aj za cenu porušenia etických noriem. Túto úlohu, nanešťastie, zastupujú masmédiá a internet, škola by mala ponúkať alternatívy k životnému štýlu, ktoré nám podsúvajú médiá.“

Preto žiadame stiahnutie knihy Petra Pišťanka a Dušana Taragela: „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

Zároveň žiadame, aby ministerstvo školstva prijalo jasné pravidlá k všetkým učebným materiálom, aby sa takéto prípady nemohli opakovať – je neprípustné, aby sa žiaci museli povinne hodiny zaoberať materiálom s explicitným vulgárnym sexuálnym obsahom, sexuálnym násilím, pornografiou ponižujúcou dôstojnosť žien. Podobne, ako sú žiaci chránení pred propagáciou rôznych foriem nenávisti či akéhokoľvek spôsobu pošliapania základných ľudských práv a dôstojnosti človeka, nechceme, aby mali zosobnenú skúsenosť s vyššie opísanými javmi.

Žiadame, aby pri výbere povinnej alebo odporúčanej literatúry MŠVVaŠ SR, resp. ŠPÚ spolupracoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny, prípadne ďalšími stavovskými organizáciami školstva.
 

Petíciu zostavil petičný výbor:
Mgr. Ján Horecký, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska
PhDr. Ján Papuga, PhD., predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.
 

Výber aktuálnych článkov k tejto téme: spravy.vyveska.sk/?tag=Kauza+Pišťánek
 

Úryvky z knihy:

Vstane zo stoličky, podíde k nej a chvíľu jej drapľavými rukami chodí po pleciach, po chrbte, po stehnách. Potom ju schytí a sotí do postele. Posteľ zapraská a prehne sa. Žena si udrie hlavu o rám. Bolestivo zjojkne.

DRŽ HUBU, SPROSTÁ!“ zrúkne Tóno. „DECKÁ POBUDÍŠ!“

Vtisne sa jej medzi stehná, pomáhajúc si rukou. ...

Žena leží, poslušne dvíha nohy. ...

...v slabinách cíti kŕčovité pošklbávanie.

Žena len na to čaká. S vypätím všetkých síl spod neho vykĺzne. Tóno ju zrobenými rukami kŕčovito drží a na brucho, hruď i krk jej šľahá horúce semeno. Každý výron sprevádza hlasným vzdychom...

........

Polgára vzrušuje predstava schytiť ju, vyviazať na rúry, potom z nej strhnúť biely plášť i odev a vybúriť sa na nej....

Zaujímalo by ho, či sú to len pančucháče, alebo naozajstné pančuchy, aké mala tá kurva v časopise.....

Schytiť ju tak za ramená a tvrdo pritisnúť k vlhkej stene! Bránila by sa? Takú by jej jednu strelil! ....Delí ho od nej sotva päť krokov. Stačilo by len trochu rozhodnosti, aby sa presvedčil, čo laborantka nosí pod sukňou!....

020.000
  12.884
 
12.884 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

„NIE!“ násiliu a pornografii na školách!

Žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zabezpečilo stiahnutie knihy P. Pišťanka – D. Taragela. „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

Predmetnú knihu považujeme za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy a texty urážajúce ľudskú dôstojnosť.

Povinná skúsenosť a „zážitok“ so životným štýlom prezentovaným v tejto knihe je v príkrom rozpore s humanitnými a odbornými princípmi zodpovedného a cieľavedomého vzdelávania a výchovy; principiálny nesúlad je aj s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, ktorý sa má okrem iného „podieľať na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka“. Škola ako inštitúcia by nemala devalvovať kultúrnosť žiakov takýmito textami bez ohľadu na to, ako sa mladí ľudia správajú reálne v živote alebo na to, či majú prístup k „ostrejším“ textom. Škola nie je inštitúcia masmediálneho charakteru, ktorá by si mala získavať pozornosť žiakov za každú cenu - aj za cenu porušenia etických noriem. Túto úlohu, nanešťastie, zastupujú masmédiá a internet, škola by mala ponúkať alternatívy k životnému štýlu, ktoré nám podsúvajú médiá.

Viaceré texty z predmetnej knihy opisujú explicitné scény sexuálneho násilia, pornografické opisy sexu,  obsahujú ponižovanie žien na objekty sexuálneho pudu mužov bez jasného odsúdenia, vytvárajú neprimeraný negatívny obraz o manželstve a propagujú v neprípustnej miere vulgarizmy; takéto texty by napr. nemohli byť použité v rozhlase či televízií, určite nie v bežnom čase dostupnom mládeži a my ich predpisujeme ako povinné čítanie?!

Preto žiadame stiahnutie knihy Petra Pišťanka a Dušana Taragela: „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

[Vaše meno/Vaše jméno]

„NIE!“ násiliu a pornografii na školách!

Žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zabezpečilo stiahnutie knihy P. Pišťanka – D. Taragela. „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

Predmetnú knihu považujeme za literatúru nevhodnú a deformujúcu slovenskú mládež. Kniha obsahuje perverzné a vulgárne výrazy a texty urážajúce ľudskú dôstojnosť.

Povinná skúsenosť a „zážitok“ so životným štýlom prezentovaným v tejto knihe je v príkrom rozpore s humanitnými a odbornými princípmi zodpovedného a cieľavedomého vzdelávania a výchovy; principiálny nesúlad je aj s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, ktorý sa má okrem iného „podieľať na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka“. Škola ako inštitúcia by nemala devalvovať kultúrnosť žiakov takýmito textami bez ohľadu na to, ako sa mladí ľudia správajú reálne v živote alebo na to, či majú prístup k „ostrejším“ textom. Škola nie je inštitúcia masmediálneho charakteru, ktorá by si mala získavať pozornosť žiakov za každú cenu - aj za cenu porušenia etických noriem. Túto úlohu, nanešťastie, zastupujú masmédiá a internet, škola by mala ponúkať alternatívy k životnému štýlu, ktoré nám podsúvajú médiá.

Viaceré texty z predmetnej knihy opisujú explicitné scény sexuálneho násilia, pornografické opisy sexu,  obsahujú ponižovanie žien na objekty sexuálneho pudu mužov bez jasného odsúdenia, vytvárajú neprimeraný negatívny obraz o manželstve a propagujú v neprípustnej miere vulgarizmy; takéto texty by napr. nemohli byť použité v rozhlase či televízií, určite nie v bežnom čase dostupnom mládeži a my ich predpisujeme ako povinné čítanie?!

Preto žiadame stiahnutie knihy Petra Pišťanka a Dušana Taragela: „Sekerou a nožom“ z povinnej literatúry pre stredoškolákov.

[Vaše meno/Vaše jméno]