Výzva na stiahnutie novely zákona o ÚPN

Výzva na stiahnutie novely zákona o ÚPN z rokovania Národnej rady SR

 

Výzva na stiahnutie novely zákona o ÚPN

010.000
  7.953
 
7.953 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.

Výzva na stiahnutie novely zákona o ÚPN

Aktualizácia 9.10.2017

Napriek mnohým aktivitám občianskej spoločnosti a našej výzve bola 14. septembra 2017 schválená oklieštujúca novela zákona o UPN.  Za hlasovala celá koalícia, tu si môžete pozrieť výsledky hlasovania.

Prezident Kiska však zlý zákon vetoval a vrátil ho do parlamentu aj s vecnými pripomienkami. Prezident zároveň žiada, aby poslanci novelu opätovne prerokovali a schválili s jeho pripomienkami.  

Na 21. schôdzi NR SR, ktorá začína v utorok 10.10. budú poslanci znovu rokovať a hlasovať o vrátenej novele zákona o Ústave pamäti národa. Je tak ešte šanca zastaviť normalizačnú úpravu zákona, ak presvedčíme poslancov, aby vyhoveli pripomienkam prezidenta. V prípade, že prezidentove pripomienky nebudú prijaté, aby hlasovali za úplné zastavenie novely o ÚPN.

Prosíme, podpíšte ešte dnes túto petíciu a ozvite sa tak priamo poslancom nášho parlamentu: Posledná šanca zastaviť normalizáciu na ÚPN! Ďakujeme!


Občania Slovenska si odmietajú zatvárať oči pred svojou vlastnou minulosťou. Vládna moc chce ochromiť Ústav pamäti národa novelou zákona o Ústave pamäti národa, ktorý sa má schváliť už v septembri! Táto novela Ústav pamäti národa spolitizuje a okliešti jeho činnosť. Zanikne Festival slobody, nebude možné zriadiť už plánované Múzeum zločinov komunizmu, autentickosť zväzkov nebude mať v prípade potreby kto brániť na súdoch. Voláme po stiahnutí novely zákona o Ústave pamäti národa, ktorú predložila Národnej rade Slovenskej republiky skupina poslancov dňa 26. mája 2017 a začatí širokej spoločenskej a odbornej diskusii o činnosti Ústavu pamäti národa, ktorá môže viesť k prepracovanej a naozaj koncepčnej novele zákona o ÚPN. Len skutočne slobodný a dobre fungujúci Ústav pamäti národa nám môže pomôcť odkrývať vlastnú minulosť a poučiť sa z nej. Nechceme, aby predložená novela spolitizovala a znefunkčnila tak dôležitú inštitúciu ako je Ústav pamäti národa. Preto žiadame jej stiahnutie z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.


Bližšie informácie:  

 

 

Signatári výzvy:

Juraj Šeliga, právnik, doktorand, 27 rokov,

Veronika Bruncková, študentka architektúry, 22 rokov,

Veronika Hliničanová, doktorandka, 29 rokov

Samuel Trizuljak, študent politológie a histórie, 23 rokov

Jozef Melicher, softvérový inžinier, 26 rokov

Daniela Kosnáčová, študentka UWC in Mostar, 19 rokov

Zuzana Kotvanová, študentka psychológie, 25 rokov

Michal Krčméry, projektový manažér, 28 rokov

Jakub Lipták, business analytik, 25 rokov

Peter Šulek, manažér, 30 rokov

Mária Zelenayová, študentka fyziky, 21 rokov

Tomáš Trungel, informatik, 25 rokov

Ján Révay, študent matematiky, 25 rokov

Marianna Jarina, študentka architektúry, 22 rokov

Silvia Jamrichová, študentka biológie, 22 rokov

Jakub Malota, študent bábkarskej tvorby, 24 rokov

Michael Thomas Jurkovič, 29 rokov

Emil Kondela, IT developer, 28 rokov

Ján Štofka, študent teológie, 29 rokov

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Výzva na stiahnutie novely zákona o ÚPN z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky


Vážené panie poslankyne
Janíková, PfundtnerŠimkovičová,
vážení páni poslanci PaškaŽeliezka,
vážený pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky,
vážený pán Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážený pán Róbert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky,
vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky;

 

v preambule zákona o Ústave pamäti národa sa uvádza, že Národná rada Slovenskej republiky prijíma tento zákon „ako výraz nášho presvedčenia, že ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať a že žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom ani nemôže byť zabudnuté“. My, všetci dole podpísaní, sa spoločne zhodneme, že skúmanie vlastnej minulosti s možnosťou poučiť sa z nej, je kľúčovým predpokladom pre dobre fungujúci štát a zdravú občiansku spoločnosť.
Ústav pamäti národa bol založený práve s týmto cieľom. Ako unikátny priestor skúmania vlastnej minulosti a zároveň ako nástroj, ktorý je schopný tieto poznatky prinášať verejnosti. Dobre fungujúci Ústav pamäti národa je prínosom pre celú spoločnosť. Novela zákona o Ústave pamäti národa však Ústavu pamäti národa nijakým spôsobom nepomôže v jeho činnosti; naopak, okliešti ju.
My, dole podpísaní, vnímame, že akokoľvek môže byť verejnosť ochotná reflektovať svoju históriu, je to vždy citlivá otázka. Nánosy emócie osobných príbehov, vlastnej interpretácie v prizme aktuálneho vývoja spoločnosti, to všetko môže vplývať na to, ako sa pozeráme na naše dejiny. Práve inštitúcia ako Ústav pamäti národa nám má pomôcť všetky tieto vplyvy odfiltrovať. Pozerať sa späť bez ideológie, emócie strachu alebo obdivu, hľadieť na svoje dejiny slobodne. O to viac v dobe narastajúceho extrémizmu.
Ústav pamäti národa musí byť ale tiež inštitúciou, ktorá je moderná, pripravená čeliť výzvam, ktoré skúmanie minulosti so sebou prináša. Ústav musí byť schopný reagovať na neustály rozvoj moderných technológií či fenomén sociálnych sietí, a to tak, aby stále mohol prinášať informácie a osvetu čo možno najbližšie, špeciálne k mladým ľuďom. Rovnako musí byť pripravený odolávať politickým či iným spoločenským tlakom. Organizačne, personálne, finančne, či technickým zabezpečením.
Po viac ako 14 rokoch fungovania Ústavu je iste čas na diskusiu a reflexiu jeho činnosti, ktorá sa môže pretaviť i do novely zákona o Ústave pamäti národa. Takáto diskusia si však zasluhuje väčší priestor a zapojenie odbornej, ako aj širšej verejnosti. Poctivú analýzu práce Ústavu s víziou jeho rozvoja. Nie riešenie šité horúcou ihlou. Práve po takej diskusii voláme. Diskusii, ktorá pomôže Ústavu pamäti národa pre nás i naďalej slobodne odkrývať a skúmať našu minulosť.
Preto sa my, ďalej podpísaní, pripájame k výzve občianskej iniciatívy Pamätaj na stiahnutie novely zákona o Ústave pamäti národa, ktorú predložila Národnej rade Slovenskej republiky skupina poslancov dňa 26. mája 2017 (parlamentná tlač č. 598).
[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva na stiahnutie novely zákona o ÚPN

Podpísať petíciu teraz!

010.000
  7.953
 
7.953 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.