Odvolajte p. Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo