Slovenská spoločnosť pre rodinu

Obrázok používateľa Slovenská spoločnosť pre rodinu
Slovenská spoločnosť pre rodinu  
AKTUALIZOVANÉ (4.8.2016)

Slovenská spoločnosť pre rodinu v mene všetkých inciátorov a signatárov odoslala túto petíciu s hromadnou pripomienkou k zákonu o hazardných hrách v rámci medzirezortného pripomienkového konania 3.8.2016 Ministerstvu financií.