Stop de genderneutrale ID-kaart

Petitie aan CDA & ChristenUnie

 

Stop de genderneutrale ID-kaart

Stop de genderneutrale ID-kaart

010.000
  5.072
 
5.072 assinado. Vamos conseguir 10.000!

Minister Van Engelshoven wil een geslachtsloze, genderneutrale ID-kaart invoeren.

En dat zonder het parlement te raadplegen! Het moet niet gekker worden.

En wie laten dit wederom gebeuren, als onderdeel van dezelfde regering als deze minister? CDA en ChristenUnie.

Deze partijen zinken werkelijk van de ene diepte in de andere.

Het wordt tijd dat ze zich gaan herbezinnen op de betekenis van het woord ‘christen’ in hun naam. En wij moeten hen daarbij helpen.

Teken daarom onze oproep aan CDA en ChristenUnie om zich uit te spreken tégen de genderneutrale ID-kaart en om zich te bezinnen op hun christelijke uitgangspunten.

Het is te gek dat kiezers voor de gek worden gehouden door partijen die zeggen dat ze staan voor christelijke waarden, maar vervolgens in een regering gaan zitten met partijen als D66.

En dat ze die dan gewoon hun gang laten gaan met het ondermijnen van diezelfde christelijke waarden, waar ChristenUnie en CDA voor zeggen te staan.

Maar dit is breder dan christelijke waarden alleen: het gaat hier om het al of niet erkennen van de werkelijkheid.

Bestaat er zoiets als man en vrouw in de orde der dingen? Of kunnen we dat onderscheid als mens zomaar opheffen?

Want dat laatste is waar D66-minister Van Engelshoven op aanstuurt.

Van een D66-minister is dat te verwachten.

Van CDA en ChristenUnie verwachten we echter dat ze hier tegen opstaan.

Dat ze opkomen voor waarheid en werkelijkheid, zoals die ons gegeven zijn.

Teken daarom vandaag nog de oproep aan CDA en ChristenUnie om hun roer te rechten en opnieuw op te staan voor christelijke waarden!

Deze verandering van de ID-kaart lijkt misschien onschuldig, maar is in feite een opleggen van de gender-ideologie aan ons allen.

Het verschil tussen man en vrouw, zoals dit sinds het begin der mensheid heeft bestaan, moet worden ontkend volgens D66.

En CDA en ChristenUnie gaan hierin mee!

De minister wil dat mensen “zelf hun identiteit vorm kunnen geven”. Of ze zich nu man of vrouw voelen, of iets anders, of het niet weten.

Dit is een volkomen ontkenning van de werkelijkheid. De psychische toestand van mensen op dit moment zou dan belangrijker zijn, dan met welk geslacht ze geboren werden.

Als we die manier van denken doortrekken naar andere onderwerpen, zal onze samenleving vroeg of laat als een kaartenhuis ineenstorten.

Want wie de werkelijkheid niet erkent, heeft vooral zelf een probleem. De werkelijkheid verandert er namelijk niet door.

Dat moeten we voor zijn, door nu te protesteren!

Teken daarom de petitie aan CDA en ChristenUnie, om hen op te roepen hiertegen eindelijk in het verweer te komen.

010.000
  5.072
 
5.072 assinado. Vamos conseguir 10.000!

Complete your signature

Assine esta petição agora!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Por favor, escolha uma opção:
Processamos a sua informação de acordo com a nossa política de Termos e Privacidade

Stop de genderneutrale ID-kaart

Geacht CDA, geachte ChristenUnie,

Wij doen een oproep aan u om weer op te komen voor de christelijke waarden waarvoor u zegt te staan.

En nog breder: om op te komen voor de werkelijkheid. Want de werkelijkheid ontkennen, levert op lange termijn altijd grote schade op.

In het bijzonder doelen wij op het plan van D66-minister Van Engelshoven om genderneutrale ID-kaarten in te voeren.

Hoe kunt u als christelijke partijen, als regeringspartners hierin meegaan?

Bezin u op uw christelijke wortels en recht uw wegen.

Met vriendelijke groet,

[Seu nome]

Stop de genderneutrale ID-kaart

Geacht CDA, geachte ChristenUnie,

Wij doen een oproep aan u om weer op te komen voor de christelijke waarden waarvoor u zegt te staan.

En nog breder: om op te komen voor de werkelijkheid. Want de werkelijkheid ontkennen, levert op lange termijn altijd grote schade op.

In het bijzonder doelen wij op het plan van D66-minister Van Engelshoven om genderneutrale ID-kaarten in te voeren.

Hoe kunt u als christelijke partijen, als regeringspartners hierin meegaan?

Bezin u op uw christelijke wortels en recht uw wegen.

Met vriendelijke groet,

[Seu nome]